25 новембар, 2008

Tradicionalne Japanske JUJUTSU škole


Tradicionalne Japanske JU JUTSU škole
Autor Boris Bušić, izdavač: Dynamic Aiki jujutsu sportska organizacija,


Istorijska geneza borilačkih veština japana sa posebnim osvrtom na borilačke veštine bez upotrebe oružja, pre svega Ju jutsu i Daito-ryu Aiki jujutsu. Kratak sadržaj knjige po poglavljima:
- Pojam i definicija veštine
- Podela na tradicionalne i moderne škole
- Kako i gde je sve počelo
- Istorijska pozadina razvitka borilačkih veština Japana
- Vojna i socijalna struktura Tokugawa šogunata
- Centri uvežbavanja borilačkih veština
- Najpoznatiji tradicionalni stilovi
- Daito-ryu Aiki jujutsu -Veština samuraja
- Priče o Sokaku Takedi

0 Коментари:

Постави коментар

Пријавите се на Објављивање коментара [Atom]

<< Почетна