23 септембар, 2007

Tradicionalni ili moderni Jujitsu

Prvo treba definisati pojam sta je tradicionalni Jujutsu. Puno je rasprava koja je granica između starih (koryu) i modernih (gendai) stilova ili škola japanskog Jujutsu-a. Po nekom mom skromnom mišljenju sve škole koje su egzistirale pre čuvene reforme Jigoro Kano-a i nastanka Kodokan Judo-a ili Jujutsu-a (1882. god.) su stare ili tradicionalne škole. Tu spadaju Takenouchi-ryu, Daito-ryu, Sosushitsu-ryu, Kito-ryu, Tenjinn-shinyo-ryu, Yoshin-ryu i još puno manje poznatih škola i stilova. Sve one su egzistirale dok nije profesor Kano od poslednja tri stila napravio bezbedan sistem fizičkog vežbanja za široke narodne mase. Zašto je to uradio? Duga priča....Meidji reforma, ukidanje feudalizma, nestanak samurajske klase itd.... Posle toga većina škola se ugasila jer se sjedinila sa novim, modernim shvatanjem jujutsu-a, tj. Kodokan Ju(jutsu) do. Znači tradicionalni jujutsu je postojao u Japanu i još uvek postoje određene škole koje se nisu ugasile i imaju svoje headmastere. Istina je da on nikada nije postojao u Evropi, Americi i ostatku sveta. Zašto? Zato jer je bio kompleksan i osim telesnih tehnika (tai jutsu) i filozofije u svom programu su sadržane i borbe sa različitim oružjem (duga motka-bo, kratka motka-hanbo, nož-tanto.....), zavisno šta je odrđjena škola preferirala, tj. specijalizirala.
Dakle, dolazak Japanaca u Evropu, Ameriku i širenje Jujutsu-a. Teško ide, kompleksan metod, a bilo je potrebno da se za što kraće vreme obuče jedinice vojske i policije borbi bez oružja, jer je njima u početku ovakva obuka bila namenjena. Tada su lepo Japanci seli, "skratili" program i sveli na minimum, broj tehnika koje su bile efikasne i koje su se najbrže učile. Bez mnogo kretanja i filozofije. Tako je rođen moderni evropski i svetski Jujitsu nastao kao kombinacija najefikasnijih tehnika iz karate-a, judo-a i aikido-a. Svi stilovi koji su nastali u 20. i nastavljaju u 21. veku se svode na kombinaciju ove tri japanske škole borenje, razlika je jedino u specijalizaciji, favorizaciji određenih tehnika (udarci, bacanja, poluge,samoodbrana,borba u parteru).
Karate-jutsu,Kyokushin-jutsu favorizuju tehnike udarca
Judo i Evropski Jujutsu - tehnike bacanja
Aikido - samoodbrana
Brazilian jiu jitsu - borba u parteru.
Tako su u stvari nastajali stilovi i škole u starom Japanu, specijalizacijom određenih tehnika koje je određeni Sensei forsirao i koje su mu najbolje išle. Glavna odlika svih tradicionalnih Jujutsu škola i većine modernih je da su podjednako zastupljeni svi segmenti borenja i borbenih distanci. To su : udarci, bacanja, poluge, parterne tehnike i segment samoodbrane. Eto toliko....

Ознаке: